ยังนำเฟอร์นิเจอร์ สุราษฎร์-ที่นอนราคาโรงงาน ที่นอนโรงแรม เฟอร์นิเจอร์ราคาโรงงาน

ติดตามเราและสั่งสินค้าได้ที่

Patex

รุ่น PARAMOUNT3.5 ฟุต ราคา  11,900.-5 ฟุต    ราคา  14,900.-6 ฟุต    ราคา  15,900.- รุ่น PATIO3.5 ฟุต ราคา  20,900.-5 ฟุต    ราคา  24,900.-6 ฟุต    ราคา  25,900.- รุ่น PARAGON6 ฟุต    ราคา  25,900.- รุ่น PARAZONE6 ฟุต    ราคา  27,900.- รุ่น GRAND LATEX6 ฟุต    ราคา 38,900.- รุ่น PARADISE6 ฟุต    ราคา  24,900.- รุ่น EASY SLEEP6 ฟุต    ราคา  24,900.-