ยังนำเฟอร์นิเจอร์ สุราษฎร์-ที่นอนราคาโรงงาน ที่นอนโรงแรม เฟอร์นิเจอร์ราคาโรงงาน

ติดตามเราและสั่งสินค้าได้ที่

Patex

รุ่น PARAMOUNT
3.5 ฟุต ราคา  11,900.-
5 ฟุต    ราคา  14,900.-
6 ฟุต    ราคา  15,900.-

รุ่น PATIO
3.5 ฟุต ราคา  20,900.-
5 ฟุต    ราคา  24,900.-
6 ฟุต    ราคา  25,900.-

รุ่น PARAGON
6 ฟุต    ราคา  25,900.-

รุ่น PARAZONE
6 ฟุต    ราคา  27,900.-

รุ่น GRAND LATEX
6 ฟุต    ราคา 38,900.-

รุ่น PARADISE
6 ฟุต    ราคา  24,900.-

รุ่น EASY SLEEP
6 ฟุต    ราคา  24,900.-